Oshicomputer Group Co.,LTD
99 หมู่ 8 ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ชั้น 3 ห้อง TA05-T07 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

Line: @oshicomputer
Mail: [email protected], [email protected]
Facebook: www.facebook.com/oshicomputer
โทร. 081-8682643 คุณน้ำ, 081-9254154 คุณติ๋ม, 02-9926919 ร้าน, 091-0042864 ออฟฟิศ